SAN RAFAEL OG CHEMDAWG LIVE RESIN (S) 510 - 0.5G


Price:
Sale price$32.97
Description
San Rafael OG Chemdawg Live Resin 0.5 g Prefilled Vape Cartridge
Thc / Cbd Range
595 - 805 mg/g
0 - 50 mg/g

Additional Product Information
Cultivar: Sativa
Brand Name: San Rafael '71
Type: VAPE CARTRIDGES
Consumption Method: Vape
Lineage: OG Chemdawg
Dominant Effect: Amplify

Terpene Profile

Caryophyllene (Spicy)

Linalool (Lavender)

Humelene (Hoppy)

Limonene (Citrus)