DRIFT LEMON MECH OG (H) DRIED FLOWER - 3.5G


Price:
Sale price$23.97
Description
Lemon Mech OG Dried Flower
Thc / Cbd Range
200 - 260 mg/g
0 - 10 mg/g

Additional Product Information
Cultivar: Hybrid
Brand Name: Aurora Drift
Type: DRIED FLOWER
Consumption Method: Smoke
Lineage: Lemon Mech OG
Dominant Effect: Relax

Terpene Profile

Trans-Carophyllene (Spicy)

-

-

-